• Kreowanie kierunków portali
  • Tworzenie struktury portalu społecznościowego
  • Integracja struktury z narzędziami kategoryzacyjnymi
  • Tworzenie struktury artykułu (zestawienia kategoryzacyjne z mapą słów kluczy)
  • Kreowanie tytułów internetowych
  • Prace konfiguracyjne narzędziami Open Source (google analitycs, google adsense)
  • Tworzenie baz danych podmiotów (na bazie systemu mailingowego)
  • Budowanie sieci pomiędzy portalami (połączenia reklamowe portali tematycznych)
  • Kreowanie artykułu w portalu internetowym (budowanie bazy wyjściowej artykułów)