Wymagania i zakres

Kandydat powinien posiadać umiejętność obsługi komputera oraz tworzenia opisów  i wykazywać chęć rozszerzania zakresu wiedzy ogólnej w wielu dziedzinach.
Od stażysty/praktykanta oczekuje się zaangażowania, wysokiej samoorganizacji i umiejętności planowania i realizacji założonych celów.

Zakres praktyki (od 80 do 250 godzin) przeliczanych na zakres wykonanej pracy.

Praktyka jest realizowana w całości w biurze, w wyjątkowych okolicznościach może przyjąć postać zdalną.

Praktyka będzie mogła być uwzględniona w ramach:

  • obowiązkowych praktyk studenckich
  • praktyk uczniowskich realizowanych w szkołach
  • staży z Urzędu Pracy
  • staży realizowanych w projektach unijnych

Elastyczne godziny pracy, tematyka realizowanych zadań zgodna z zainteresowaniami praktykanta / stażysty.

Po zakończeniu praktyki:

  • zaświadczenie o odbyciu
  • ew. referencje (w wyniku zrealizowania stazu / praktyki rzetelnie i jakościowo