Dziennikarstwo

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: filologia polska, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, edytorstwo do odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego.

Wymagania wobec kandydata:   

 • opracowywanie zawartości merytorycznej prac portali internetowych;
  koordynowanie prac zespołu tworzącego treści, badania pod względem edytorskim;
  dbałość o odpowiednie treści i poziom merytoryczny przekazu;
  korekta publikacji i efektywne redagowanie tekstów redakcyjnych;
  bezpośrednie przeprowadzanie wywiadów z najważniejszymi przedstawicielami branży;
  reprezentowanie wizerunku firmy na targach, konferencjach branżowych, a także udział w prelekcjach i panelach dyskusyjnych;
  budowanie współpracy z partnerami instytucjonalnymi, biznesowymi oraz wydawnictwami;
  tworzenie raportów działań oraz obsługa systemów CMS, CRM.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego
 • w dowolnym wymiarze czasu;
  możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.