HR

Human resources – Zapraszamy studentów/absolwentów marketingu i zarządzania oraz psychologii do zrealizowania praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego.

human resources

Wymagania:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • aktywna współpraca,
  • udział w projektach, delegowanie zadań przydzielonych,
  • kreowanie pomysłów,
  • planowanie czasu pracy.

Oferujemy:

  • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego;
  • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.

kierunek Human Resources

Każdy, kto choć raz był na rekrutacji, spotkał pracownika działu Human Resources (HR). To ta osoba, do której trafia  twoje CV, która robi selekcję zgłoszeń i zaprasza na spotkanie w firmie. To ona decyduje, kto będzie pracować na sukces firmy. Nawet, gdy dostaniesz się do firmy, właśnie od tej osoby zależy twoje zawodowe życie. Kim jest ten człowiek?