Marketing zintegrowany w sieci

Zapraszamy studentów/absolwentów marketingu i PR, dziennikarstwa, marketing zintegrowany, filologii oraz kulturoznawstwa do zrealizowania praktyki studenckiej lub stażu absolwenckiego.

marketing zintegrowany

Wymagania:

 • tworzenie kampanii za pomocą różnych kanałów;
 • analiza osiągnięć najlepszych efektów w internecie;
 • wykorzystanie internetu do promocji danego produktu lub usługi;
 • poszukiwanie kluczy do sukcesu kampanii internetowych;
 • mobilizowanie do działania w zakresie społeczności internetowych;
 • Zobacz więcej zadań: MARKETING W INTERNECIE.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego;
 • możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
 • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
 • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.

kierunek marketing Zintegrowany w Sieci

Szeroko pojęte działania reklamowe w Sieci.

Matt Gay Jersey