Specjalista ds. efektywności energetycznej

Zapraszamy studentów biologii, energetyki oraz ochrony środowiska do zrealizowania praktyki studenckiej lub stażu absolwenckiego.

Wymagania:

  • tworzenie i analiza badań w obszarze gospodarowania energią;
  • opracowywanie raportów opłacalności wykorzystywania urżadzeń i publikowanie w systemie;
  • opracowywanie artykułów nt. oszczędności energii i urządzeń służących poprawie efektu energetycznego;
  • analiza danych statystycznych i internetowych, w zakresie energii cieplnej, elektrycznej;
  • Więcej przykładowych zadań: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Oferujemy:

  • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego;
  • możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego;
  • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.