Specjalista ds. rozliczeń i współpracy

Zapraszamy studentów marketingu i zarządzania, ekonomii oraz finansów i rachunkowości do zrealizowania praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego.

Wymagania:

  • aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
  • przygotowywanie raportów,
  • zapewnienie płynnej działalności finansowo-księgowej.

Oferujemy:

  • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego;
  • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.