Specjalista ds. środowiska

Zapraszamy studentów biologii, energetyki oraz ochrony środowiska do zrealizowania praktyki studenckiej lub absolwenckiej.

Wymagania: 

 • opracowywanie badawcze dotyczące zastosowania urządzeń OZE, efektywności energetycznej;
 • opracowywanie raportów nt. badań, wraz z wnioskami własnymi;
 • opracowywanie artykułów naukowych dot. technologii oze, efektywności energii;
 • opracowywanie prezentacji ppt;
 • współpracowanie przy redagowaniu portali / stron;
 • sporządzanie wykazu i opisu usług pro środowiskowych i związanych z inżynierią środowiska.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia darmowych praktyk studenckich;
 • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
 • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
 • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.