Tłumacz niemieckiego

Zapraszamy studentów germanistyki do zrealizowania praktyk studenckich lub staży absolwenckich.

Wymagania: 

 • znajomość języka obcego na poziomie biegłym;
 • tłumaczenie tekstów i artykułów z języka polskiego na obcy;
 • tłumaczenie tekstów i artykułów z języka obcego na polski;
 • redakcja przetłumaczonego tekstu;
 • administrowanie systemem zarządzania treścią
 • tłumaczenie szkoleń prowadzonych przez obcokrajowców.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego;
 • możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
 • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
 • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.