Zintegrowany Marketing w sieci

Zintegrowany Marketing w sieci

Integracja Marketingu

Zintegrowany Marketing w sieci jest mieszanką skutecznych zabiegów marketingowych, które prowadzą do zwiększenia ruchu na stronę docelową oraz promowaniu marki, produktu lub usługi z wykorzystaniem wielu narzędzi i kanałów.

Wyróżniamy:
 • Kreowanie kierunków portali
 • Tworzenie struktury portalu społecznościowego
 • Integracja struktury z narzędziami kategoryzacyjnymi
 • Tworzenie struktury artykułu (zestawienia kategoryzacyjne z mapą słów kluczy)
 • Kreowanie tytułów internetowych
 • Prace konfiguracyjne narzędziami Open Source (google analitycs, google adsense)
 • Tworzenie baz danych podmiotów (na bazie systemu mailingowego)
 • Budow 

  anie sieci pomiędzy portalami (połączenia reklamowe portali tematycznych)

 • Kreowanie artykułu w portalu internetowym (budowanie bazy wyjściowej artykułów)

Marketing

Dzięki dopasowanej strategii komunikat dotrze do odbiorcy w dobrej, czytelnej i najbardziej efektywnej formie. Marketing zintegrowany w                                                                                                                                  sieci polega na skoordynowaniu ze sobą działań, które mają spotęgować osiągany efekt. Bardzo istotnym elementem zintegrowania marketingu stały się Social media, które dzięki swojemu działaniu, pomagają dotrzeć do sprecyzowanej grupy odbiorców. Facebook, Twitter, Instagram to portale społecznościowe, w których gromadzą się ludzie z całego świata, a promocja w takich portalach daje szerokie możliwości rozbudowania, rozpowszechnienia marki.