Architekt rozwiązań biznesowych

Architekt rozwiązań biznesowych. Zapraszamy studentów marketingu i zarządzania do zrealizowania praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego.

Marketing

Wymagania:

 • tworzenie rozwiązań biznesowych,
 • tworzenie modelu biznesowego,
 • zaangażowanie w prowadzone projekty
 • koordynacja projektów,
 • sprawdzanie poziomu satysfakcji klienta,
 • badania rynku i konkurencji,
 • tworzenie raportów sprzedażowych.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego;
 • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
 • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
 • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.

Architekt rozwiązań biznesowych.

 • Opracowywanie koncepcji rozwiązań dla projektów i inicjatyw biznesowych oraz nadzór architektoniczny nad ich realizacją;
 • Przygotowywanie rekomendacji kierunków rozwoju systemów;
 • Przygotowywanie rekomendacji i ocen planowanych projektów  wraz z analizą wpływu na istniejącą architekturę;
 • Współtworzenie krótko- i długofalowych standardów i kierunków rozwoju technologii;
 • Monitorowanie istniejących rozwiązań IT pod kątem zgodności ze strategią rozwoju technologii;
 • Współpraca z dostawcami usług IT.