Ekonomia

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: ekonomia do odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego.

ekonomia

Jeżeli interesujesz się ekonomią i musisz odbyć praktyki lub staż, zapraszamy do nas!

Wymagania wobec kandydata:   

 • analiza rynku i otoczenia
 • nawiązywanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi klientami
 • prezentacja oferty firmy i marketing
 • udział w targach pracy, imprezach branżowych
 • budowanie współpracy z partnerami instytucjonalnymi, biznesowymi oraz wydawnictwami;
 • tworzenie raportów działań oraz obsługa systemów CMS, CRM.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego
 • w dowolnym wymiarze czasu;
  możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
  możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
  pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
  certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.

kierunek Ekonomia, praktyki bądź staż.