Specjalista ds. administracji

Zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: administracja do odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego.

administracja

Wymagania wobec kandydata:   

 • opracowywanie zawartości merytorycznej prac portali internetowych
 • koordynowanie prac zespołu tworzącego treści, badania pod względem edytorskim
 • dbałość o odpowiednie treści i poziom merytoryczny przekazu
 • korekta publikacji i efektywne redagowanie tekstów redakcyjnych
 • reprezentowanie wizerunku firmy na targach, konferencjach branżowych, a także udział w prelekcjach i panelach dyskusyjnych;
 • budowanie współpracy z partnerami instytucjonalnymi, biznesowymi oraz wydawnictwami;
 • tworzenie raportów działań oraz obsługa systemów CMS, CRM.

Oferujemy:

 • możliwość odbycia praktyk studenckich lub stażu absolwenckiego
 • w dowolnym wymiarze czasu;
 • możliwość zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość weryfikacji wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
 • pomoc opiekuna w zakresie formalnej realizacji praktyki;
 • certyfikat ukończenia praktyk, opinię opiekuna, listy referencyjne.

kierunek Administracja / specjalista ds. administracji